V ELEKTRONSKA SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI
17.11.2023

Na osnovu člana 41 Statuta Inženjerske komore Crne Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 022/18, 76/12) i člana 18 Poslovnika o radu Skupštine Strukovne komore građevinskih inženjera, zakazana je V ELEKTRONSKA SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE GRAĐEVINSKIH INŽENJERA, sa sledećim DNEVNIM REDOM: 

  1. Izvještaj verifikacione komisije
  2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda Skupštine
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa četvrte sjednice Skupštine SKGI
  4. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa druge vanredne elektronske sjednice Skupštine SKGI
  5. Verifikacija ostavke delegata Božović Ivana
  6. Verifikacija novog delegata Skupštine SKGI
  7. Izjašnjenje na dostavljeni predloženi plan reorganizacije IKCG sa smjernicama za organizaciju izbora
  8. Razno

Na sjednicu se pozivaju predsjednica SKGI mr Olga Radulović, članica UO IKCG ispred SKGI Slavka Žižak, kao i svi članovi izvršnog odbora SKGI.

Sjednica će se održati u srijedu 22.11.2023. godine, podsredstvom ZOOM platforme, sa početkom u 17.00 časova.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021