POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA OPŠTINOM NIKŠIĆ
23.06.2022

Predsjednik Komore, mr Nikola Luković i predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević potpisali su danas Sporazum o saradnji.

Oblasti saradnje koje treba da doprinesu afirmaciji inženjerske struke u nivou lokalne samoprave odnosiće se na sprovođenje aktivnosti kao što su:

  • priprema zajedničkih projekata - programa i apliciranje kod potencijalnih donatora sa posebnim osvrtom na EU fondove;
  • saradnja na realizaciji stručnih predavanja, rasprava, okruglih stolova, foruma, konferencija na teme od zajedničkog interesa;
  • radionice, seminari, predavanja, zajednički sastanci i druge aktivnosti koje bi bile usmjerene na promociju edukacije i znanja, unapređenje uslova poslovanja;
  • aktivnosti koje treba da doprinesu unaprijeđenju lokalnog poslovnog ambijenta u kojem rade inženjeri i inženjerke;
  • gostovanje predstavnika i predstavnica Opštine na događajima koje organizuje Inženjerska komora Crne Gore;
  • gostovanje predstavnika i predstavnica Inženjerske komore Crne Gore na događajima koje organizuje Opština, od značaja za struku;
  • međusobna podrška u posredovanju i animaciji nezaspolenih inženjera i inženjerki da se angažuju u aktivnosti Komore u cilju snaženja njihovih kompetencija potrebnih za tržište rada;
  • organizacija usmjerenih radionica i panel diskusija sa lokalnim inženjerima i inženjerkama u cilju analiza njihovih potreba i problema sa kojima se suočavaju u praksi.

Inženjerska komora i Opština Nikšić će, na temelju sporazuma, u najskorije vrijeme preduzeti konkretne aktivnosti u cilju ostvarivanja mjerljivih rezultata zajedničkog djelovanja, a na zadovoljstvo obije strane.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021