IV SJEDNICA SKUPŠTINE STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA
29.07.2022

Na osnovu člana 41. Statuta Inženjerske komore Crne Gore (Službeni list Crne Gore 022/18, 76/21) i člana 9. Poslovnika o radu Skupštine strukovne Komore Arhitekata, zakazujem

 

IV SJEDNICU SKUPŠTINE

STRUKOVNE KOMORE ARHITEKATA

 

i predložem sledeći DNEVNI RED:

  1. Razmatranje i usvajanje predloženog dnevnog reda;
  2. Izbor verifikacione komisije i njen izvještaj;
  3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa III sjednice Skupštine strukovne komore arhitekata;
  4. Informacija o planu stručnog usavršavanja i radu SKA u prethodnom periodu;
  5. Zauzimanje stava povodom izrade nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata;
  6. Razno

 

Na sjednicu se osim 20 delegata Skupštine SKA, poziva i predsjednik Izvršnog odbora SKA Novica Mitrović.  

 

Sjednica Skupštine će se održati u petak 12.08.2022. godine u prostorijama IKCG, sa početkom u 15.00 časova.

 

                                                                                                               Predsjednik Skupštine

                                                                                                           Strukovne Komore Arhitekata

                                                                                                                     Jakov Lopušina s.r.

 

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021