DOPIS MUP-u
22.03.2023

Strukovna komora drugih inženjerskih struka je uputila Ministarstvu unutrašnjih poslova još jedan Zahtjev za HITNE izmjene i dopune Pravilnika o blizim uslovima koje mora da ispunjava pravno lice za obavljanje strucnih poslova u oblasti zastite od pozara ("SI.list Crne Gore"br.0 12/23).

Dopis možete vidjeti na linku.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021