Upravni odbor - Odluke

2022

XII sjednica (II dio), 14.12.2022.

Odluka o načinu plaćanja članarine

XII sjednica, 07.12.2022.

Odluka o izboru

VIII sjednica, 27.07.2022.

Odluka o visini nadoknade za polaganje stručnog ispita

Odluka o dodjeli zahvalnice IKCG za 2022. god.

Odluka o usvajanju Nacrta poslovnika o radu IO SKGI

Odluka o usvajanju Nacrta pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Sekretarijatu IKCG

Odluka o usvajanju Nacrta Kolektivnog ugovora

VII SJEDNICA UO, 06.06.2022.

Odluka - Finansijska podrška za objavljivanje monografije Urbana separacija u savremenom urbanizmu - primjer Kejptauna

V SJEDNICA UO, 16.03.2022.

ODLUKA - Komisija za stručna uputstva

IV SJEDNICA, 07.03.2022.

Odluka - Finansijski plan Komore 2022

Odluka - Finansijski izvještaj IKCG 2021

Odluka - Program rada Komore 2022

Odluka - Izvještaj o radu IKCG 2021

2021. god.

II sjednica UO, 27.12.2021.

Odluka o formiranju regionalnih kancelarija IKCG

Odluka o izboru Generalne sekretarke Komore

Odluka - Radna grupa za izradu predloga nacrta zakona o inženjerskim djelatnostima

Odluka - Radna grupa za izradu predloga nacrta zakona o IKCG

Odluka - elaborat o procjeni osnovnih sredstava

Odluka - Nalaz i mišljenje o procjeni imovine

I sjednica UO, 16.11.2021. god.

Odluka o nadokonadama delegata

Odluka o imenovanju predstavniika IKCG u Savjetu za akreditaciju Akreditacionog tijela Crne Gore

II ELEKTRONSKA SJEDNICA, 23.11.2021.

ODLUKA - inicijativa za stavljanje van snage DUP-a “Izmjene i dopune DUP-a “Rekreativno – kulturna zona na obali rijeke Morače” – južni dio” iz 2012. godine

Konstitutivna sjednica Upravnog odbora, 21.10.2021.

ODLUKA - pokretanje procedure za brisanje iz Registra članova Komore

Odluka o izboru potpredsjednice Upravnog odbora

Odluka o utvrđivanju predloga za tužioca u disciplinskom postupku u Komori

Odluka o utvrđivanju predloga za disciplinski sud Komore

Odluka o imenovanju Uređivačkog odbora štampanih i elektronskih izdanja i prezentacija Komore

Odluka o imenovanju Uređivačkog odbora štampanih i elektronskih izdanja i prezentacija Komore

Odluka o imenovanju urednice štampanih i elektronskih izdanja i prezentacija Komore

Odluka o pokretanju procedure za izbor generalnog sekretara Komore

XLVII sjednica

ODLUKA - mladi inženjeri

Odluka o vansudskom poravnanju za krsenje autorskih prava

Odluka o nabavci Monografija Inženjerske akademije Crne Gore

VI elektronska sjednica, 23.07.2021.

Odluka o izmjeni Plana javnih nabavki za 2021. godinu

XLVI sjednica Upravnog odbora

ODLUKA - nadoknada za predstavnice IKCG u Radnom timu o međusobnom priznanju kvalifikacija

ODLUKA - Dragutin Dubljević, dipl.inž.arh.

ODLUKA - usvaja se Plan javnih nabavki za 2021.godinu

2020. god.

Prazno

Odluka o odlaganju izbora

Odluka - Komisija za polaganje stručnog ispita

Odluka - nadoknada Biljana Šćepanović i Jelena Pejović

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021