Građevinski inženjeri - dokumenta

2022.

XI SJEDNICA IO SKGI, 16.09.2022.

Zapisnik sa sjednice

X SJEDNICA IO SKGI, 22.07.2022.

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA- sufinansiranje troškova posjete sajmu SEEBBE 2022

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

IX SJEDNICA IO SKGI, 30.05.2022.

Poslovnik o radu IO SKGI

Zapisnik sa sjednice

Odluka o imenovanju Mirsada Veliu za organizovanje i praćenje realizacije obuke u u primjeni Eurokodova - IV ciklus

Odluka o formiranju Komisije za organizovanje i praćenje obuke FIDIC uslovi ugovaranja investicionih objekata

Odluka o nadoknadi - Mirsad Veliu

Odluka o nadoknadi - Nedžad Mekić

Odluka o nadoknadi - Mladen Gogić

Odluka o nadoknadi za organizaciju posjete autoputu Bar - Boljari

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

VIII SJEDNICA IO SKGI, 11.04.2022.

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

ODLUKA - sredstva za GNP 2022

ODLUKA - nadoknada za organizaciju GNP

ODLUKA - GNP 2022

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - sufinansiranje posjete Sajmu građevinarstva SEEBEE 2022

ODLUKA - nadoknada Komisiji za EUROKODOVE

ODLUKA - nadoknada predavaču za EUROKODOVE

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

VII SJEDNICA IO SKGI, 25.03.2022.

Zapisnik sa sjednice

VI SJEDNICA IO SKGI, 22.03.2022.

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

II ELEKTRONSKA SJEDNICA, 21.02.2022

Zapisnik sa sjednice

I SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI, 15.02.2022.

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

V SJEDNICA IO SKGI, 03.02.2022.

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

2021

IV SJEDNICA, 10.12.2021.

ODLUKA - sufinansiranje GNP 2022

Zapisnik sa IV sjednice IO SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

III SJEDNICA IO, 18.11.2021.

Zapisnik sa III sjednice IOSKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

II SJEDNICA IO, 15.11.2021.

Zapisnik sa II sjednice SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

I ELEKTRONSKA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa I elektronske sjednice, 25.10.2021.

LIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LIX sjednice IO, 20.09.2021.

I SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa I sjednice, 15.10.2021.

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021