Građevinski inženjeri - dokumenta

2021

I ELEKTRONSKA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa I elektronske sjednice, 25.10.2021.

LIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LIX sjednice IO, 20.09.2021.

I SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa I sjednice, 15.10.2021.

Odluka o formiranju Komisije za organizovanje i realizaciju posjete gradilištu autoputa Bar - Boljare

Odluka o formiranju Komisije za organizovanje i praćenje realizacije obuke na temu FIDIC uslovi ugovaranja investicionih objekata

Odluka - nadoknada za predavanja Prof.dr Srđana Jankovića

Odluka - formiranje Komisije za obuku EN6 i EN7

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

LVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

Zapisnik sa LVIII sjednice IO SKGI

LVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LVII sjednice, 28.07.2021.

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

LVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LVI sjednice, 05.07.2021.

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI

Odluka o izboru kandidata za člana Upravnog odbora IKCG

Odluka o izboru kandidata za člana Disciplinskog suda

Odluka o izboru kandidata za člana Uređivačkog odbora

Odluka o izboru kandidata za predsjednika Komore

Odluka o izboru Izvršnog odbora

Odluka o izboru delegata IKCG ispred SKGI

IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI

Odluka - nadoknada delegatima za učešće na sjednici

Odluka o izboru delegata Skupštine SKGI

LV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LV sjednice IO

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

LIV SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LIV sjednice, 17.05.2021.

Odluka o formiranju Komisije za koordinaciju sa organizacionim odborom za pripremu Balkanske ljetnje škole 2021 za Eurokodove

Odluka o formiranju Komisije za organizovanje i praćenje III ciklusa obuke iz Eurokodova

Odluka - nadoknada članovima IO za učešće na sjednici

LIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LIII sjednice IO

Odluka - nadoknada članovima IO za učešće na sjednici

LII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LII sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici IO

Izborna lista za delegate Skupštine IKCG

Izborna lista za Predsjednika IKCG

zborna lista za delegate Skupštine SKGI

Izborna lista za IO SKGI

Izborna lista za tijela IKCG

LI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LI sjednice IO

Odluka - nadoknada za učešće na sjednici IO

Odluka - Komisija za određivanje prioritetnih djelova evropskih standarda za oblast niskogradnje

2020

L SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa L sjednice IO

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021