Građevinski inženjeri - dokumenta

2022.

VIII SJEDNICA IO SKGI, 11.04.2022.

ODLUKA - nadoknada Komisiji za EUROKODOVE

ODLUKA - nadoknada predavaču za EUROKODOVE

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

VII SJEDNICA IO SKGI, 25.03.2022.

Zapisnik sa sjednice

VI SJEDNICA IO SKGI, 22.03.2022.

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

II ELEKTRONSKA SJEDNICA, 21.02.2022

Zapisnik sa sjednice

I SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI, 15.02.2022.

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

V SJEDNICA IO SKGI, 03.02.2022.

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

2021

IV SJEDNICA, 10.12.2021.

ODLUKA - sufinansiranje GNP 2022

Zapisnik sa IV sjednice IO SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

III SJEDNICA IO, 18.11.2021.

Zapisnik sa III sjednice IOSKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

II SJEDNICA IO, 15.11.2021.

Zapisnik sa II sjednice SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

I ELEKTRONSKA SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa I elektronske sjednice, 25.10.2021.

LIX SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LIX sjednice IO, 20.09.2021.

I SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa I sjednice, 15.10.2021.

Odluka o formiranju Komisije za organizovanje i realizaciju posjete gradilištu autoputa Bar - Boljare

Odluka o formiranju Komisije za organizovanje i praćenje realizacije obuke na temu FIDIC uslovi ugovaranja investicionih objekata

Odluka - nadoknada za predavanja Prof.dr Srđana Jankovića

Odluka - formiranje Komisije za obuku EN6 i EN7

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

LVIII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

Zapisnik sa LVIII sjednice IO SKGI

LVII SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LVII sjednice, 28.07.2021.

Odluka o nadoknadi za učešće na sjednici

LVI SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA SKGI

Zapisnik sa LVI sjednice, 05.07.2021.

KONSTITUTIVNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI

Zapisnik sa sjednice

ODLUKA - nadoknada za učešće na sjednici

Odluka o izboru kandidata za člana Upravnog odbora IKCG

Odluka o izboru kandidata za člana Disciplinskog suda

Odluka o izboru kandidata za člana Uređivačkog odbora

Odluka o izboru kandidata za predsjednika Komore

Odluka o izboru Izvršnog odbora

Odluka o izboru delegata IKCG ispred SKGI

IZBORNA SJEDNICA SKUPŠTINE SKGI

Zapisnik sa sjednice

Odluka - nadoknada delegatima za učešće na sjednici

© Inženjerska Komora Crne Gore 2021